Social media

Social media hebben inmiddels een vaste plek verworven in de moderne samenleving. Veel mensen

Audiovisuele media

Televisie was tot nog toe het belangrijkste audiovisuele medium. Vanaf ongeveer 1950 kwam de t