Audiovisuele media

Televisie was tot nog toe het belangrijkste audiovisuele medium. Vanaf ongeveer 1950 kwam de t

Downloaden films & games

Het downloaden van films, games en andere artikelen kan op veel mogelijke manieren maar is vaa