Online gaming

Naast het feit dat de media een belangrijke rol is gaan spelen in de huidige samenleving, is h

Audiovisuele media

Televisie was tot nog toe het belangrijkste audiovisuele medium. Vanaf ongeveer 1950 kwam de t