Massamedia

Massamedia is bedoeld voor iedereen of in ieder geval een zeer grote groep mensen. Deze groep mensen is heterogeen. Dit wil zeggen dat deze mensen niets met elkaar gemeen hoeven te hebben en uiteenlopende meningen kunnen hebben. Het belangrijkste is dat al deze bovenstaande aspecten, dus een grote, heterogene groep mensen die niets met elkaar gemeen hoeven te hebben samen de publieke opinie vormen. De publieke opinie over een bepaald onderwerp wordt als belangrijk gezien door de politiek.

Veranderingen in massamedia

Televisie als traditioneel massamedium ligt onder vuur. Internet heeft de televisie van de eerste plek verstoten en het lijkt er niet op dat de televisie deze plek terug gaat winnen. Daarnaast zal ook internet als 'informatiebron' er diverse rollen bij krijgen in de nabije toekomst. Internet wordt steeds meer een plek die gebruikt wordt voor het geven van reactie op producten, maar ook op gebeurtenissen.

Bereik

Het bereik van de massamedia als radio, kranten en tv moet groot zijn voor het bereiken van de publieke opinie. Kranten als 'Trouw' of 'de Volkskrant' verschijnen bijvoorbeeld in een landelijke oplage. Door afstemming op de juiste frequentie kan een radiozender worden ontvangen.

Opkomst eigen journalisme

Door de opkomst van de bloggers en de toegankelijke schat aan informatie is het makkelijk geworden voor consumenten, om in de huid te kruipen van een journalist. Zo kan men zelf op onderzoek uitgaan en een mening vormen over bepaalde zaken.

Social media

Social media hebben inmiddels een vaste plek verworven in de moderne samenleving. Veel mensen

Films en muziek

Films en muziek worden gebruikt voor de ontspanning. Een film kijken 's avonds voor de ont

Downloaden films & games

Het downloaden van films, games en andere artikelen kan op veel mogelijke manieren maar is vaa